O Metóde

O Metóde E-MOTION


Všetci sme zažili silné emócie: hnev, strach, smútok a stres, to ale neznamená že tieto emócie musia byť traumatické, ani v nás nemusia nutne vyvolávať depresiu alebo úzkosťou. 
 
Čo sa ale deje v momente keď sme ponechaní týmto emóciám napospas sami, dlhodobo alebo vo veľmi vysokej intenzite, keď sme v šoku, alebo keď sme malými bezbrannými deťmi, je veľmi možné a bežné, že si vyvinieme stratégie a taktiky ako sa s takýmito situáciami a emóciami vysporiadať ale v režime, sebazáchovnom, v režime prežitia.
 
Akoby sa naše telo a duša schovávali a fungovali len na základných nastaveniach len za účelom prežitia. Sme ľahko vznetlivý, bezmocný a naše reakcie nie sú ideálne.
 
Toto nastavenie prežitia máme vrodené, je prirodzenou súčasťou nášho nervového systému a slúži na naše prežitie. Ako ľudia máme tieto mechanizmy veľmi spoločné s ríšou zvierat.
 
Bohužiaľ ako ľudia sme zabudli ako žiť mimo tohto režimu prežitia ako vystúpiť z týchto situácii a žiť v radosti, naplnení, slobode – veľa z nás ostáva uviaznutých v režime prežívania, obrany, potláčania, popierania, projekcii, napätia, výbušnosti a úzkosti. Buď žijeme v príliš veľkom napätí a strese alebo fungujeme v režime otupenia a bezmocnosti. 
 
Ak toto s vami rezonuje, ak sa chcete naučiť ako ovládať svoj nervový systém aby ste mohli získať viac sily a pokoja, ako prejsť z pozície obrany do žitia v radosti, otvorenosti, šťastia, naplnenosti, kreativity, objavovania a napojenia na život, ľudí – tak toto je seminár pre vás!
 
Prestaňte prežívať, začnite žiť!