E-Motion pobyt na Lipne

Lipno, Česká Republika
24 - 29 september 2024

Prezentér:
Dorothe Trassl

Dorothe Trassl
Seminár:E-Motion - pobyt na Lipne
Miesto:Lipno
Krajina:Česká Republika
Kontinent:Europe
Dátum:24 - 29 september 2024
Cena:1 299 €
Prezentér:Dorothe Trassl

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.


Cena bude znížená v ďaľšom kroku pred samotnou úhradou.