E-motion a čistenie traumy

Bratislava, Slovenská Republika
25 - 27 október 2024

Prezentér:
Dorothe Trassl

Dorothe Trassl
Seminár:E-motion a čistenie traumy
Miesto:Bratislava
Krajina:Slovenská Republika
Kontinent:Europe
Dátum:25 - 27 október 2024
Cena:429 €
Prezentér:Dorothe Trassl

Objednávka

V prípade objednávania viacerých osôb, je nutné objednávkový formulár vyplniť za každú osobu opätovne, rovnako vykonať platbu za každú objednanú osobu.


Cena bude znížená v ďaľšom kroku pred samotnou úhradou.